Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

OPK 1/03 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-05-19

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie przy udziale prokuratora Marii Kalocińskiej, prokuratora Prokuratury Apelacyjnej delegowanej do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie z odwołania Ireny G., pełnomocnika Katarzyny G. od decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie przyznania renty socjalnej po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2003 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w E., zgłosz...