Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 447/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy W.z dnia . r. Nr . w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzone przez Przedszkole Samorządowe im. M.K. w W.

IV SA/Wr 428/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

IV SA/Gl 199/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie przekazania do Ośrodka Pomocy Społecznej zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

II SA/Go 24/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

II SA/Go 224/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-05-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody, w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy , nr XXXIII/196/2008 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

II SA/Po 737/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych;

II SA/Op 318/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-11-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubsza w przedmiocie upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

II SAB/Bk 22/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-08-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej Ł. w przedmiocie zmiany uchwały nr [...] dotyczącej zasad odpłatności za pobyt dzieci w domu pomocy

IV SA/Gl 103/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie upoważnienia udzielonego Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Z. do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji w tych sprawach stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Bd 50/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie przyjęcia statutu gminnego ośrodka pomocy społecznej