Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 948/09 - Wyrok NSA z 2010-01-05

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

I OSK 1209/09 - Wyrok NSA z 2010-01-11

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy D. , nr [...]w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w D. do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

IV SA/Gl 738/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta U. w przedmiocie zmiany statutu Miejskiego Domu Spokojnej Starości

IV SA/Gl 33/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie prowadzenia domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 491/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie w przedmiocie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głogowie

IV SA/Gl 845/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-08-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

II SA/Op 393/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku w przedmiocie zasad odpłatności za usługi opiekuńcze