Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Go 637/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

IV SA/Wr 461/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Jeleniej Góry w przedmiocie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminów płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz osoby, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej

IV SA/Wr 457/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Trzebnickiego w przedmiocie określenia szczegółowych warunków umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

II SA/Bk 389/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-07-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku

II SA/Ol 285/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-05-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

II SA/Ke 810/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-03-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w P. w przedmiocie likwidacji Środowiskowego Domu Samopomocy w P.

I OSK 1345/12 - Wyrok NSA z 2012-09-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w Pińczowie w przedmiocie likwidacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie

IV SA/Gl 420/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie usług opiekuńczych

III SA/Kr 20/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na cele opiekuńcze