Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 234/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rudniki w przedmiocie warunków przyznania odpłatności za usługi opiekuńcze

IV SA/Gl 196/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K.

II SA/Bd 894/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rada Gminy B. w przedmiocie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B.

II SA/Go 147/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

IV SA/Gl 1/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w przedmiocie rodziny zastępczej

III SA/Kr 206/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-22

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 ust. 4 uchwały Rady Miasta Krakowa w przedmiocie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka stwierdza nieważność § 3 ust. 4 zaskarżonej uchwały.