Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 756/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Przeworno w przedmiocie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Lu 430/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-09-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w D.

IV SA/Wr 302/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-11-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu B., w przedmiocie zadań i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu, Bolesławieckiego, , ,

I OSK 571/16 - Wyrok NSA z 2016-06-30

Skargi kasacyjne Gminy W. i Wojewody Ś. od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. nr [...] w przedmiocie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę

I OSK 258/16 - Wyrok NSA z 2016-06-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu

II SA/Ke 305/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie odwołania Przewodniczącej Rady Miasta Kielce

IV SA/Gl 723/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubomia w przedmiocie wprowadzenia 'Lubomskiej Karty Rodziny 3+' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.