Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ol 8/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

I OSK 3607/18 - Wyrok NSA z 2019-02-21

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności pisma w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

IV SA/Wr 490/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-25

Sprawa ze skargi B. R., na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy N., w przedmiocie odwołania z pełnionej funkcji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, w N., , , ,

II SAB/Lu 49/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-11-05

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia