Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Krakowie X
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Skarżony Rada Gminy X

III SA/Kr 20/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na cele opiekuńcze