Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 447/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy W.z dnia . r. Nr . w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzone przez Przedszkole Samorządowe im. M.K. w W.

IV SA/Wr 428/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

II SA/Go 224/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-05-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody, w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy , nr XXXIII/196/2008 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

II SA/Po 737/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych;