Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II GSK 2736/15 - Wyrok NSA z 2017-06-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Kramsk w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

IV SA/Po 246/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej T. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy T. na okres 0

IV SA/Gl 51/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

I SA/Gl 500/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu M. w przedmiocie spraw budżetowych jednostek samorządu terytorialnego

I OSK 2785/16 - Wyrok NSA z 2017-06-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie niezakwalifikowania i nieumieszczenia na liście oczekujących na najem lokalu

II GSK 2492/15 - Wyrok NSA z 2017-06-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta J. w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

II SA/Gl 1112/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Ujsołach w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1267/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego w przedmiocie rozszerzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego

II SA/Rz 454/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-06-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie pozbawienia dotychczasowej kategorii publicznej drogi gminnej

II SA/Ke 265/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-06-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chmielniku w przedmiocie zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej
1   Następne >   2