Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Wr 741/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-01

Sprawa ze skargi Wojewody D. na porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem J. a Gminą S. K. w przedmiocie współdziałania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy S. K. w sezonie 2008

III SA/Lu 451/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Ryckiego w przedmiocie : zmiany uchwały nr XLIII/183/09 Rady Powiatu w Rykach w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego.