Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 347/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-23

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie przyjęcia 'Naprawczych programów ochrony powietrza dla stref na terenie województwa dolnośląskiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu' posta...