Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Kr 1207/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Nowotarskiego w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Wr 742/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Trzebnickiego w przedmiocie przyłączenia Centrum Rehabilitacyjno

II OSK 288/06 - Wyrok NSA z 2006-05-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. 'Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Spółka z o.o.'

II OSK 720/05 - Wyrok NSA z 2006-02-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Ś. w przedmiocie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ś.

II OSK 1304/12 - Wyrok NSA z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Olsztynie w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Ol 870/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-11-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie nadania Statutu

III SA/Kr 844/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Nowotarskiego w przedmiocie zatwierdzenia zmian w statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

II SA/Ol 1319/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Braniewskiego w przedmiocie przyjęcia 'Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Braniewskiego'

IV SA/Wr 384/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Trzebnicy w przedmiocie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i bibliotekarzy biblioteki pedagogicznej

III SA/Wr 89/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu G. w przedmiocie diet dla radnych Rady Powiatu G.
1   Następne >   +2   +5   11