Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Łd 1093/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-19

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Wójta Gminy [...] w przedmiocie powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora gimnazjum

III SA/Łd 1095/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-19

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Wójta Gminy [...] w przedmiocie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania

III SA/Łd 896/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kiernozia w przedmiocie zorganizowania i przeprowadzenia sondażowych prawyborów do Rady Powiatu Łowickiego poprzedzonych debatą

IV SA/Gl 983/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-03

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Wójta Gminy G. w przedmiocie powołania na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

IV SA/Gl 1425/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-27

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Wójta Gminy P. w przedmiocie zasad prowadzenia naboru pracowników w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę P. stwierdza niezgodność z prawem zaskarżonego zarządzenia i określa, że nie może być ono wykonane.

III SA/Kr 101/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-04-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy sprzedających napoje alkoholowe

III SA/Łd 1094/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-19

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Wójta Gminy [...] w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora gimnazjum

III SA/Lu 365/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-02

Sprawa ze skargi Wojewody Lubelskiego na zarządzenie Wójta Gminy Sosnowica w przedmiocie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania i zarządzania Zespołem Szkół Publicznych w S.

II OSK 350/13 - Wyrok NSA z 2013-05-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wójta Gminy Wieliczki od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zarządzenie Wójta Gminy Wieliczki nr [...] w przedmiocie powierzenia obowiązków zastępcy Wójta Gminy

I OSK 1747/13 - Wyrok NSA z 2013-11-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi Wojewody L. na zarządzenie Wójta Gminy L. nr [...] w przedmiocie wytycznych dotyczących trybu, terminu i sposobu sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum funkcjonujących na terenie gminy L.
1   Następne >   +2   4