Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 591/07 - Wyrok NSA z 2007-10-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Wojewody D. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w P.

II OSK 1022/19 - Wyrok NSA z 2019-04-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Gminy Miasta [...] na zarządzenie zastępcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr [...] w przedmiocie nadania nazwy ulicy