Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 637/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie powierzenia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

II SA/Go 731/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-11-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

III SA/Kr 625/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu S w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w S

III SA/Wr 136/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w S. w przedmiocie zatwierdzenia zmian w statucie Szpitala Powiatowego w S.

III SA/Wr 137/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w S. w przedmiocie zatwierdzenia zmian w statucie Szpitala Powiatowego w S. ogłoszenia jednolitego tekstu tego statutu

I OSK 1084/13 - Wyrok NSA z 2013-09-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu Limanowskiego w przedmiocie odwołania D. S. ze stanowiska Dyrektora Szpitala Powiatowego w Limanowej

II SA/Op 245/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora zespołu opieki zdrowotnej

III SA/Kr 626/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu, w przedmiocie odwołania Pana D. S. ze stanowiska Dyrektora Szpitala Powiatowego

IV SA/Wr 206/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu S., w sprawie odmowy wyrażenia zgody na nabór do klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 do Liceum Ogólnokształcącego w L., , stwierdza niezgodność z prawem zaskarżonej uchwały;, orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu;, zasądza od Powiatu S. na rzecz Wojewody D. kwotę 240 zł (słownie dwieście czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa, procesowego.,

II SA/Wr 1263/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-14

Sprawa ze skargi Wojewody D. na uchwalę Zarządu Powiatu .K. w przedmiocie powołania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w K.
1   Następne >   2