Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

I OSK 968/06 - Wyrok NSA z 2007-06-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 'B' na zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

II OSK 525/07 - Wyrok NSA z 2007-07-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Gminy L. na rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 38 w przedmiocie Górznieńsko

II OSK 333/11 - Wyrok NSA z 2011-04-28

Sprawa ze skargi kasacyjnej A. P. od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi Rady Miejskiej w K. i A. P. na zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gd 556/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-12-16

Sprawa ze skargi Rady Miejskiej w B. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gd 323/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-09-16

Sprawa ze skargi P. R. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 526/07 - Wyrok NSA z 2007-07-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Gminy L. na rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 34 w przedmiocie Welskiego Parku Krajobrazowego

II OSK 46/09 - Wyrok NSA z 2009-05-06

Sprawa ze skargi kasacyjnej K. K. od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi K. K. na zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Op 115/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-07-26

Sprawa ze skargi Województwa Opolskiego na zarządzenie zastępcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie radnego

OSK 1581/04 - Wyrok NSA z 2005-01-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Opolu w sprawie ze skargi Województwa O. na zarządzenie zastępcze Wojewody O. (...) w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gd 555/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-12-16

Sprawa ze skargi Rady Miejskiej w B. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   2