Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Po 1177/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości