Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ol 7/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Purda w przedmiocie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

II SA/Op 234/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rudniki w przedmiocie warunków przyznania odpłatności za usługi opiekuńcze

II SA/Bd 894/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rada Gminy B. w przedmiocie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B.

IV SA/Gl 173/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Brenna w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

III SA/Kr 136/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Michałowice w przedmiocie ustanowienia Gminnego programu osłonowego 'Pierwszy dzwonek' polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkujących gminę Michałowice stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 20/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na cele opiekuńcze

II SA/Op 318/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-11-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubsza w przedmiocie upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

I OSK 571/16 - Wyrok NSA z 2016-06-30

Skargi kasacyjne Gminy W. i Wojewody Ś. od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. nr [...] w przedmiocie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę

I OSK 258/16 - Wyrok NSA z 2016-06-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu

IV SA/Gl 103/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie upoważnienia udzielonego Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Z. do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji w tych sprawach stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
1   Następne >   2