Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 571/16 - Wyrok NSA z 2016-06-30

Skargi kasacyjne Gminy W. i Wojewody Ś. od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. nr [...] w przedmiocie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę

I OSK 258/16 - Wyrok NSA z 2016-06-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu