Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 894/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rada Gminy B. w przedmiocie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B.

II SA/Bd 50/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie przyjęcia statutu gminnego ośrodka pomocy społecznej