Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 173/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Brenna w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

IV SA/Gl 103/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie upoważnienia udzielonego Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Z. do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji w tych sprawach stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

IV SA/Gl 523/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Milówka w przedmiocie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu stwierdza nieważność § 1 ust.1 oraz § 2 i 3 ust. 1 zaskarżonej uchwały.

IV SA/Gl 723/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubomia w przedmiocie wprowadzenia 'Lubomskiej Karty Rodziny 3+' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.