Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ol 7/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Purda w przedmiocie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

II SA/Ol 398/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dywity w przedmiocie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym stwierdza nieważność § 6 zaskarżonej uchwały.