Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Rz 775/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Radomyśl nad Sanem w przedmiocie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały