Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Bk 22/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-08-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej Ł. w przedmiocie zmiany uchwały nr [...] dotyczącej zasad odpłatności za pobyt dzieci w domu pomocy