Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Skarżony

III SA/Wr 1320/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-13

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w J. na § 3 ust. 2 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w J. w przedmiocie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie wyniki sportowe stwierdza nieważność § 3 ust. 2 pkt 1 zaskarżonej uchwały.