Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 101/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-20

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie zbycia nieruchomości