Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Kr 34/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,

II SA/Lu 429/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w sprawie przeznaczenia mienia komunalnego do sprzedaży

II OZ 999/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. , nr [...] w sprawie ustalenia regulaminu wyboru członka Zarządu Powiatu w B.-Z.

II OZ 1025/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. , nr [...] w przedmiocie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

II SA/Wa 475/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie wyboru Wicestarosty [...]

II SA/Sz 533/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-05-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr [...] Rady Powiatu w przedmiocie skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

III SA/Lu 48/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Biłgoraju w przedmiocie przystąpienia do programu wieloletniego pod nazwą 'Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia'

II OZ 1024/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. , nr [...] w przedmiocie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w B.

II OZ 995/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. , nr [...] w sprawie zmiany uchwały Nr [...] Rady Powiatu w B.-Z. oku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

III SA/Gl 343/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie spraw budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
1   Następne >   +2   +5   8