Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Samorząd terytorialny X

II SA/Rz 787/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-08-29

Sprawa ze skargi A. L. i D. K. na czynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie bezpłatnego transportu dzieci do szkoły

II SO/Ol 20/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie rozpoznania skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w D.

II SO/Ol 23/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-11-17

Wniosek w przedmiocie rozpoznania skargi na działalność Sekretarza Gminy

II OSK 1707/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-30

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie odwołania zastępcy wójta

II SAB/Ke 5/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-05-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta w przedmiocie przeprowadzenia remontu lokalu mieszkalnego

OZ 93/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-01

Zażalenie na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr [...] w przedmiocie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Wr 57/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Rz 276/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-05-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. a dnia ---- nr ---- w przedmiocie Komisji Rewizyjnej

IV SA/Gl 1054/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-15

Sprawa ze skargi L.H. na zarządzenie zastępcze Wójta Gminy J. w przedmiocie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół

II OSK 1336/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy O.
1   Następne >   3