Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Kr 1029/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości górnych stawek opłat za usunięcie komunalnych odpadów ciekłych i stałych z nieruchomości

II GSK 15/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Białymstoku w przedmiocie uchwały Rady Gminy dotyczącej stawki taryfowej

III SA/Kr 557/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustalenia wysokości stawki opłaty bazowej za odbiór i utylizację stałych odpadów komunalnych z terenu miasta A

III SA/Kr 622/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina

III SA/Kr 535/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową

III SA/Kr 535/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową

III SA/Kr 535/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową

III SA/Kr 535/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową