Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GSK 162/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych uchyla zaskarżone postanowienie

III SA/Kr 375/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-21

skarg A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. oraz Przedsiębiorstwa B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na § 7 ust. 1 i ust. 2 uchwały Rady Gminy w przedmiocie ustalenia dla terenu Gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 % alkoholu, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, warunków sprzedaży, zasad wydawania i cofania zezwoleń oraz kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napo...

II GSK 445/09 - Postanowienie NSA z 2010-06-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach

III SA/Kr 1406/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-21

Sprawa ze skargi C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na § 7 ust. 1 i ust. 2 uchwały Rady Gminy w przedmiocie ustalenia dla terenu Gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 % alkoholu, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, warunków sprzedaży, zasad wydawania i cofania zezwoleń oraz kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

III SA/Kr 1404/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy A w przedmiocie zasad usytuowania na terenie gminy A miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

II SA/Rz 246/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy [...] -

III SA/Lu 231/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-07-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania i funkcjonowania placówek handlu detalicznego oraz zakładów gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

III SA/Kr 1579/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-04-12

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. w N na § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uchwały Rady Miasta w przedmiocie ustalenia dla miasta N maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych