Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Go 709/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

III SAB/Lu 17/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie : działalności lokalu [...]

II SA/Go 416/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-08-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy

III SA/Kr 336/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

II GSK 4251/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-29

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w K. w sprawie ze skargi S. Sp. z o.o. z siedzibą w N. na § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uchwały Rady Miasta N. nr XXXIV/352/2000 w przedmiocie ustalenia dla miasta N. maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejs...

II GSK 358/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej Białegostoku w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

III SA/Łd 625/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie ustalenia dla terenu Miasta P. ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży