Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Bd 347/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-12-18

Sprawa ze skargi W.B. i G.P. na zarządzenie Burmistrza G. w przedmiocie sprzedaży prawa własności nieruchomości rolnych

II SA/Bd 348/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-12-18

Sprawa ze skargi W.B. na zarządzenie Burmistrza G. w przedmiocie sprzedaży prawa własności nieruchomości rolnych

I OSK 1432/09 - Wyrok NSA z 2010-01-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Więcborku w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do zamiany

II SA/Rz 1037/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-04

Sprawa ze skargi Gminy [...] na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie ceny działek przeznaczonych do sprzedaży

IV SA/Po 395/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-07-16

Sprawa ze skargi [...] R. M., D. W., J. R. B. Spółka Jawna na zarządzenie Burmistrza Gminy [...] w przedmiocie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu budynku w najem

II SA/Rz 1240/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie uchylenia uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości w formie bezprzetargowej

I OSK 861/15 - Wyrok NSA z 2015-07-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia komunalnego

II SA/Rz 1036/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-04

Sprawa ze skargi Gminy [...] na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości gruntowej

II SA/Bd 1170/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-02-09

Sprawa ze skargi W. B., G. P. na zarządzenie Burmistrza G. w przedmiocie sprzedaży prawa własności nieruchomości rolnych

II SA/Bd 1171/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-02-09

Sprawa ze skargi W. B. na zarządzenie Burmistrza G. w przedmiocie sprzedaży prawa własności nieruchomości rolnych