Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Ol 740/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dąbrówno w przedmiocie sprzedaży działek gruntu 1/ stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały Nr XXV/225/13 Rady Gminy Dąbrówno w sprawie sprzedaży działek gruntu w części dotyczącej § 1 w zakresie wyrazów 'w drodze przetargu ograniczonego'; 2/ orzeka, że zaskarżona uchwała w części opisanej w pkt. 1 nie podlega wykonaniu.

II SA/Gd 638/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy nr XLVI/275/10 dotyczącej sprzedaży nieruchomości Gminy

II SA/Wr 302/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w M. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości

II SA/Ke 224/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy

II SA/Wr 677/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy D. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej

II SA/Ol 706/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-09-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

II SA/Ol 732/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-09-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie określenia zasad gospodarki nieruchomościami

II SA/Wr 420/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki w przedmiocie zmiany uchwały nr XIV/86/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

II SA/Gd 279/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

II SA/Kr 1535/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-05

Skarga Prokuratora Rejonowego w Tarnowie na uchwałę Rady Miejskiej w Ciężkowicach w przedmiocie określenia kryteriów realizacji zadań inwestycyjnych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
1   Następne >   +2   +5   9