Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 460/05 - Wyrok NSA z 2006-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I OSK 615/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 433/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w J. w przedmiocie nieodpłatnego nabycia przez Bogusławę B. prawa własności nieruchomości położonej w S. przy ul. K. 9

OSK 1688/04 - Postanowienie NSA z 2005-07-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

OSK 1687/04 - Postanowienie NSA z 2005-07-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustaleniu opłaty adiacenckiej

I OSK 746/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

OSK 1685/04 - Postanowienie NSA z 2005-07-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Lu 772/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Ke 129/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

I OSK 386/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa wieczystego użytkowania z mocy prawa
1   Następne >   3