Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Łd 597/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w M. w przedmiocie wydzierżawienia nieruchomości

II SA/Gd 136/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-05-27

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Wójta Gminy w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu sal wiejskich oraz pomieszczeń przynależnych stanowiących mienie Gminy Kołczygłowy 1. stwierdza, że zaskarżone zarządzenie zostało wydane z naruszeniem prawa, 2. określa, że zaskarżone zarządzenie nie może być wykonane.

II SA/Rz 145/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-05-15

Sprawa ze skargi T. S. na akt Wójta Gminy [...] w przedmiocie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

II SA/Op 468/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-18

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Kluczborku na zarządzenie Wójta Gminy Pokój w przedmiocie ustalenia opłat cmentarnych pobieranych na cmentarzach komunalnych na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia.

II SA/Ol 717/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-11-13

Sprawa ze skargi Wspólnoty na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawionego z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych i stawki czynszu najmu garaży oraz budynków gospodarczych stanowiących własność Gminy