Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2036/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] m. W. w przedmiocie zakwalifikowania na liście osób oczekujących na najem lokalu komunalnego

I SA/Wa 1459/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy R [...] W. w przedmiocie gospodarowania mieniem komunalnym.

II SA/Ol 670/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-10-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zasad gospodarowania mieniem gminy w zakresie nabywania, zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania