Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 63/06 - Wyrok NSA z 2006-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia Skarbu Państwa z mocy prawa przez gminę

I OSK 1956/10 - Wyrok NSA z 2011-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia nieodpłatnie z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 537/05 - Wyrok NSA z 2006-03-08

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie komunalizacji nieruchomości

I OSK 535/05 - Wyrok NSA z 2006-03-08

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie komunalizacji nieruchomości

I OSK 536/05 - Wyrok NSA z 2006-03-08

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie komunalizacji nieruchomości