Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Skarżony Rada Gminy X

II OSK 853/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E. G. na uchwałę Rady Gminy S. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości