Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1608/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Kuratora Oświaty w K. w przedmiocie nauczyciele

I OSK 1609/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Kuratora Oświaty w K. w przedmiocie nauczyciele