Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Go 147/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

IV SA/Wr 490/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-25

Sprawa ze skargi B. R., na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy N., w przedmiocie odwołania z pełnionej funkcji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, w N., , , ,