Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 756/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Przeworno w przedmiocie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

IV SA/Wr 671/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej L. w przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia z pomocy społecznej i trybu ich pobierania