Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 983/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-03

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Wójta Gminy G. w przedmiocie powołania na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

I OSK 1221/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-05

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gliwicach w przedmiocie powierzenia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach

I OSK 571/16 - Wyrok NSA z 2016-06-30

Skargi kasacyjne Gminy W. i Wojewody Ś. od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. nr [...] w przedmiocie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę