Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

II GSK 253/05 - Wyrok NSA z 2005-10-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Kamiennogórskiego w przedmiocie zbywania udziałów i akcji