Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OSK 1903/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-11

Sprawa ze skargi kasacyjnej Związku Miast i Gmin [...] od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi Wojewody Zachodniopomorskiego na Statut Związku Miast i Gmin [...] w przedmiocie ustalenia wysokości diet za udział w pracach organów Związku

III SA/Wr 1330/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-09

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 2 uchwały Rady Miejskiej w O. w przedmiocie utworzenia [...] Sp. z o.o. z udziałem Gminy O. i [...] S.A.

II SA/Op 108/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w żłobku

II SA/Wa 2148/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na dyrektora szkoły podstawowej