Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 1903/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-11

Sprawa ze skargi kasacyjnej Związku Miast i Gmin [...] od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi Wojewody Zachodniopomorskiego na Statut Związku Miast i Gmin [...] w przedmiocie ustalenia wysokości diet za udział w pracach organów Związku