Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Go 396/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-07-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie statutu Sołectwa

III SA/Po 798/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

II GSK 76/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w Czarnym Dunajcu w przedmiocie umorzenia pożyczki

II SA/Go 485/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia 'Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy na lata 2011-2032'

II SA/Op 234/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rudniki w przedmiocie warunków przyznania odpłatności za usługi opiekuńcze

II SA/Op 230/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-11-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Skoroszyce w przedmiocie zgody na najem lokalu bez przetargu

II SA/Rz 594/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie likwidacji zakładu budżetowego

II OSK 839/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Lu 810/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. P. w przedmiocie ustanowienia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy B. P.

IV SA/Gl 780/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej
1   Następne >   3