Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GSK 76/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w Czarnym Dunajcu w przedmiocie umorzenia pożyczki

II OSK 839/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego