Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 734/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-20

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

II SA/Go 709/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

II SA/Kr 128/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Wróblowice I'

II SA/Op 507/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości dla celów projektowych

III SA/Kr 585/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-18

Wniosek w przedmiocie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych

IV SA/Wr 322/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Olszynie w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olszyna

II SA/Op 18/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza w zakresie gospodarowania mieniem gminnym

II SA/Op 189/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Brzegu w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

I OSK 380/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Wojewody L. na uchwałę Rady Miasta K. nad O. (...) w przedmiocie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółki gminnej

III SA/Łd 277/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach postanowił: umorzyć postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym.
1   Następne >   +2   4