Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 734/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-20

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

I OSK 380/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Wojewody L. na uchwałę Rady Miasta K. nad O. (...) w przedmiocie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółki gminnej

I OSK 571/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-19

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie przyjęcia wzoru flagi

I OSK 611/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Ł. w przedmiocie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej na Pomniku Powstańców 1863 r.

II OSK 1964/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie nienależycie wykonywanych zadań przez Burmistrza w zakresie rozliczania kosztów ogrzewania budynków

II OSK 513/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-23

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Miłakowie w przedmiocie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadencję 2004

I OSK 572/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie przyjęcia wzoru herbu

II OSK 489/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-04

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej Nr XXXVIII/249/2001 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna 1/ uchyla zaskarżone postanowienie, 2/ zasądza od Gminy Miasta Mszana Dolna na rzecz Wojewody Małopolskiego kwotę 120 ...